Pictures from Elton John's White Tie and Tiara Ball 2010

Pictures from Elton John's White Tie and Tiara Ball 2010

Pictures from Elton John's White Tie and Tiara Ball 2010
Latest