Skip Nav
Roseanne Barr
Born
Birthplace
Salt Lake City, Utah, USA
Age
68